مشاور دارائی و مالیاتی روزهای شنبه هر هفته از ساعت ۹ الی ۱۱ صبح جهت پاسخگویی به مشکلات مالیاتی در خدمت شما اعضاء محترم میباشد.